BulgarianEnglishGermanGreekItalian

Защо да се отопляваме с пелети?

През последните години пелетите набират изключителна популярност и широко приложение в България. Това се дължи основно на викокия КПД /95-97%/ на дървесните пелети, както и на възможностите за автоматизация на пелетните камини и котли.

За да анализираме колко удобно, ефективно и рентабилно е отоплението на пелети, нека разгледаме и изброим предимствата на дървесните пелети:

Дървесните пелети се характеризират с ниско ниво на влажност /до7%/ и изключително висока калоричност /около 5000 ккал за кг/. Това води до ниско пепелно съдържание след изгаряне, което от своя страна значително повишава КПД.

Модерните пелетни камини и котли са автоматизирани и екипирани с набор от иновативни функции. Възможно е да се зададе постоянна температура на пелетната камина или котела, позволяващо регулиран разход на гориво. Не се налага камината или котелът ежедневно да се подгряват. Подават се толкова пелети необходими за поддържане на зададената температура в помещението.

Удобството, което позволяват пелетите е значително, в сравнение с други източници на енергия като дърва за огрев или брикети. Пелетите, които се предлагат за битово ползване са опаквани в разфасовки от 15 кг. Не зацапват, не се налага цепене и се складират сравнително лесно.

Качеството на дървесните пелетите се характеризира с ниско пепелно съдържание, което се отделя при изгарянето на пелетите. Ниското количество пепел след изгаряне гарантира високо КПД и незначително замърсяване. Пелетите предлагани от нас отговарят на международните стандарти и изсквания за качество. Фабрика за иглолистни пелети, намираща се в град Пловдив – „МС Дървообработване“ е ENplus® сертифициран производител на иглолистни пелети за битово отопление, отдаден на производството на най-висококачествен и надежден продукт.

Нека обобщим:

Пелетите са подходящо гориво както за битовия, така и за промишления сектор. Производителите на отоплителна техника предлагат отоплителни котли и камини, предназначени специално за изгаряне на пелети, характеризиращи се с много висока ефективност и особено високия си коефициент на полезно действие (КПД) до 95%. Тази единствена по рода си ефективност е използвана не само, за да Ви помогне да намалите разхода си на гориво, а и да помогне на околната среда чрез ниски емисии.

·  В ролята си на биогориво, пелетите са екологично чисти и при изгарянето им не се отделят вредни емисии. В сравнение с традиционните горива, при тяхното изгаряне се отделят от 10 до 50 пъти по-ниски емисии на въглероден диоксид, като отделеният се равнява на погълнатия от растението в процеса на неговото израстване;

·  Процесът на горене на дървесните пелети протича много ефективно и пълно;

·  Предимство на пелетите е възможността за автоматизираното им подаване към съоръженията за изгаряне;

·  Съществени икономически предимства от използването на пелети са с 30-50% по-ниски разходи от тези на петролни горива в повечето страни-членки на ЕС;

·  Пелетите се произвеждат в компактни размери, поради което не създават трудности при съхраняването и транспортирането им;

·  Високата им плътност гарантира запазването на тяхната форма;

·  Повърхностно покритие получено при производството им възпрепятства проникването на влага;

·  Пелетите могат да се съхраняват в близост до жилищни помещения, тъй като са биологично неактивни след преминалата термична обработка. Те не съдържат спори, които могат да предизвикат алергична реакция. Ясно определени свойства и строга система за управление на качеството са основни предпоставки за успешното въвеждане на този енергиен продукт. Дървесни пелети са изпълнили всички предпоставки за пазарен успех За относително кратък период от време те завзеха сериозен пазарен дял и спечелиха значително доверие сред потребителите. Принос за това имат и немалкото им предимства като високата им калоричност, движеща се обикновено в диапазона 4700 -5200 kcal/kg (5 kW/h за 1 kg), и сравнително ниското съдържание на пепел.

Работно време

Не се колебайте да ни попитате. Ще се радваме да Ви отговорим

Запитване / поръчка