BulgarianEnglishGermanGreekItalian

За фирма "МC Дървообработване" ЕООД

Какво са пелетите?

Дървесните пелети са малки цилиндрични гранули, получени чрез смилане, сушене и пресоване на биомаса. Спадат към възобновяемите източници на енергия и се отличават с висока калоричност и КПД, изгодна цена и екологичност.
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ОТОПЛЕНИЕТО С ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ? Изборът на гориво от дървесни пелети като източник на отопление за вашия дом носи многобройни предимства – за вашия дом, за вашия бюджет и за околната среда.
Дървесните пелети са изключително ефективен източник на гориво за отопление. Самите пелети не съдържат почти никаква влага или пепел в сравнение с други дървесни източници на гориво като дърва за огрев или дървесен чипс. Възможно е почти 100% от пелетите да се превърнат в топлинна енергия с много малко отпадъци.

Възобновяем ресурс: За разлика от изкопаемите горива като нефт и природен газ, чиито запаси са ограничени, дървесните пелети са възобновяем ресурс. Институтът за пелетни горива посочва дървесните пелети като неограничен ресурс, тъй като винаги се вкореняват и растат нови дървета. Пелетите се произвеждат от странични продукти на дърводобивната промишленост – като дървени стърготини, изрезки или от странични продукти от изсичането на горите, които след това се компресират в удобната форма на пелети.

Изгарянето на дървесни пелети води до много по-малко емисии в сравнение с изгарянето на изкопаеми горива. Емисиите на прахови частици от горивото на пелети са изключително ниски, както и емисиите на въглероден диоксид.

Удобни и лесни за използване: Топлината от печка на дървесни пелети ще отоплява комфортно целия ви дом, осигурявайки уютна топлина през цялата зима. При много модели печки на дървесни пелети можете да заредите достатъчно пелети, за да ви стигнат за два-три дни, за разлика от печките на дърва, които се нуждаят от постоянно зареждане и наблюдение.

Много съвременни пелетни камини имат технологично усъвършенствани функции и дори могат да се предлагат с дистанционно управление или приложение за смартфон, за да ги управлявате от разстояние.

Мулч

Декоративен дървесен чипс, направен  от 100% естествена иглолистна дървесина, оцветен с водоразтворими безвредни за почвата, хора и животни бои. Предлагаме го в различни цветове. Контрастира с растенията и зелената морава и е изключително приятна гледка, давайки възможност за реализирането на дизайнерски идеи.   

Запитване / поръчка