Производствени продукти

КАЧЕСТВЕНИ ПЕЛЕТИ ЗА ОГРЕВ

Дървесен чипс

Пелети клас А1 - произведени от 100% иглолистна трупна дървесина

В ролята си на биогориво, пелетите са екологично чисти и при изгарянето им не се отделят вредни емисии. В сравнение с традиционните горива, при тяхното изгаряне се отделят от 10 до 50 пъти по-ниски емисии на въглероден диоксид, като отделеният се равнява на погълнатия от растението в процеса на неговото израстване.

Разфасовки


15 кг./пакет x 70 /палет = 1050 кг./ палет


Пелетите произвеждани „МС” са от 100% иглолистна трупна дървесина. Качествената суровина съчетана с модерна немска технология ни дава възможност да доставим до крайния потребител отбран и надежден продукт. Това се доказва с висока калоричност, ниско съдържание на пепел, контролирана влажност и обемна плътност. Параметри, на които се осъществява ежечасов мониторинг от Нас…

Показателите на произвежданите от Нас пелети:

Дървесни пелети - 100% иглолистна трупна дървесина
Калоричност 17.20 Mj/kg
Пепелно съдържание max. 0.7%
Влага mаx. 8%
Обем. плътност ≥620 kg/м³
Цена за тон 460лв

Пелети клас А2 - произведени от 100% иглолистни дървесина

В ролята си на биогориво, пелетите са екологично чисти и при изгарянето им не се отделят вредни емисии. В сравнение с традиционните горива, при тяхното изгаряне се отделят от 10 до 50 пъти по-ниски емисии на въглероден диоксид, като отделеният се равнява на погълнатия от растението в процеса на неговото израстване.

Разфасовки


15 кг./пакет x 70 /палет = 1050 кг./ палет


Пелетите произвеждани „МС” са от 100% иглолистна трупна дървесина. Качествената суровина съчетана с модерна немска технология ни дава възможност да доставим до крайния потребител отбран и надежден продукт. Това се доказва с висока калоричност, ниско съдържание на пепел, контролирана влажност и обемна плътност. Параметри, на които се осъществява ежечасов мониторинг от Нас…

Показателите на произвежданите от Нас пелети:

Дървесни пелети - 100% борови изрезки
Калоричност 17.20 Mj/kg
Пепелно съдържание max. 1%
Влага mаx. 8%
Обем. плътност ≥620 kg/м³
Цена за тон 420лв

Индустриални пелети

Индустриалните пелети са предназначени за котли и промишлени горивни системи. Характеризират се с по-висок процент пепелно съдържание, но този си недостатък балансират с атрактивна цена. Предпочитат се от клиенти утилизиращи високи мощности в своите производства.

Разфасовки


15 кг./пакет x 70 /палет = 1050 кг./ палет

Показателите на произвежданите от Нас пелети:

Индустриални пелети
Калоричност 17.20 Mj/kg
Пепелно съдържание max. 1.5%
Влага mаx. 8%
Обем. плътност ≥620 kg/м³
Цена за тон 340лв

Дървесен Чипс

В ролята си на биогориво, пелетите са екологично чисти и при изгарянето им не се отделят вредни емисии. В сравнение с традиционните горива, при тяхното изгаряне се отделят от 10 до 50 пъти по-ниски емисии на въглероден диоксид, като отделеният се равнява на погълнатия от растението в процеса на неговото израстване;

Разфасовки


15 кг./пакет x 70 /палет = 1050 кг./ палет


Пелетите произвеждани „МС” са от 100% иглолистна трупна дървесина. Качествената суровина съчетана с модерна немска технология ни дава възможност да доставим до крайния потребител отбран и надежден продукт. Това се доказва с висока калоричност, ниско съдържание на пепел, контролирана влажност и обемна плътност. Параметри, на които се осъществява ежечасов мониторинг от Нас…

Показателите на произвежданите от Нас пелети:

Дървесни пелети - 100% борови изрезки
Калоричност 17.20 Mj/kg
Пепелно съдържание max. 1%
Влага mаx. 8%
Обем. плътност ≥620 kg/м³
Цена за тон 400лв

Предимства

КАЧЕСТВЕНИ ПЕЛЕТИ ЗА ОГРЕВ

Натурален продукт


Нашите пелети са произведени от 100% иглолистна дървесина.

Екологично чисти

В ролята си на биогориво, пелетите са екологично чисти и при изгарянето им не се отделят вредни емисии.

Удобни за съхранение

Пелетите са в разфасовки от 15кг., което не създава трудност при съхранение и транспортиране.

Високоефективни

Процесът на горене на дървсните пелети протича много ефективно и пълно. Гарантирана ефективност до 95 %.

Икономични

Високата калоричност на Нашите пелети  4700 -5200 kcal/kg (5 kW/h за 1 kg), гарантира ефикасно отопление придружено с ниски разходи.
article1

Защо да се отопляваме с пелети?

През последните години пелетите набират изключителна популярност и широко приложение в България. Това се дължи основно на викокия КПД /95-97%/ на дървесните пелети, както и на възможностите за автоматизация на пелетните камини и котли.
article2

Пелети за отопление - предимства и ефективност


Поставянето на котел, използващ дървесни гранули, гарантира здравословен начин на живот, грижа за семейството и влизане в света на най-новите технологии. Това е начин да сте на върха на модната вълна.

Повече за МС Дървообработване

МС Дървообработване е специализирано предприятие и сертифициран производител на дървесни пелети. Фабриката е ситуирана в град Пловдив. Започваме дейността си през 2013 година.


Осъществяваме ежедневен мониторинг на произведените от Нас пелети, за да се уверим, че продуктът, който достига до крайния потребител, ще удовлетвори желанието и нуждата на клиента за първокачествен и надежден продукт.


Използваме модерна технология на производство съчетана с висококвалифициран колектив, за да осигурим надежден и висококачествен биопродукт чиято цел е не само да Ви помогне да намалите разхода си на гориво, а и да помогне на околната среда чрез редуциране на вредните емисии.

 

За повече информация можете да се свъжете с нас ...