BulgarianEnglishGermanGreekItalian

Пелети за отопление – предимства и ефективност

Поставянето на котел, използващ дървесни пелети, гарантира здравословен начин на живот, грижа за семейството и влизане в света на новите технологии. Предлагаме алтернатива за ефективно и икономично отопление с иглолистни пелети произведени в Пловдив.

Иглолистните пелети са подходящо гориво както за битовия, така и за промишления сектор. Производителите на отоплителна техника предлагат отоплителни котли на пелети и пелетни камини, предназначени специално за изгаряне на пелети, характеризиращи се с много висока ефективност и особено високия си коефициент на полезно действие (КПД) до 95%. Тази единствена по рода си ефективност е използвана не само, за да Ви помогне да намалите разхода си на гориво, а и да помогне на околната среда чрез ниски емисии.

·  Процесът на горене на дървесните пелети протича много ефективно и пълно;

·  Предимство на пелетите е възможността за автоматизираното им подаване към съоръженията за изгаряне, било то камини или котли;

·  Съществени икономически предимства от използването на пелети са с 30-50% по-ниски разходи от тези на петролни горива в повечето страни-членки на ЕС;

·  Пелетите се произвеждат в компактни размери, поради което не създават трудности при съхраняването и транспортирането им;

·  Високата им плътност гарантира запазването на тяхната форма;

·  Повърхностно покритие получено при производството им възпрепятства проникването на влага;

·  Пелетите могат да се съхраняват в близост до жилищни помещения, тъй като са биологично неактивни след преминалата термична обработка. Те не съдържат спори, които могат да предизвикат алергична реакция. Ясно определени свойства и строга система за управление на качеството са основни предпоставки за успешното въвеждане на този енергиен продукт. Дървесни пелети са изпълнили всички предпоставки за пазарен успех. За относително кратък период от време те завзеха сериозен пазарен дял и спечелиха значително доверие сред потребителите. Принос за това имат и немалкото им предимства като високата им калоричност, движеща се обикновено в диапазона 4700 -5200 kcal/kg (5 kW/h за 1 kg), и ниското съдържание на пепел.

Работно време

Не се колебайте да ни попитате. Ще се радваме да Ви отговорим

Запитване / поръчка