BulgarianEnglishGermanGreekItalian

Обява

О Б Я ВА

от „МС Дървообработване” ЕООД, гр. Пловдив, Пловдив – Запад 214А, 0878480044

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности по третиране на съществуваща площадка в поземлен имот с идентификатор 56784.214.21“, местност „Прослав”, гр. Пловдив, околовръстно шосе, Пловдив – Запад 214А.

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Пловдив, Район Западен гр. Пловдив, ул.“Вечерница” № 1А или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Марица “№ 122.

Работно време

Не се колебайте да ни попитате. Ще се радваме да Ви отговорим

Запитване / поръчка